Lavans transparant over prijsverhoging:  “nodig om gezond te blijven”

Geplaatst op 11-01-2023 door Daniëlle Dielissen

Prijsverhogingen, ze vliegen ons om de oren. We hebben het lang geprobeerd uit te stellen, maar toch is het voor Lavans onoverkomelijk. “Ja, ook onze tarieven gaan omhoog: dat is niet leuk om te doen, maar wel nodig”, aldus Bert Janssen, commercieel manager Lavans. Alleen zo behoudt Lavans haar sterke basis om langdurig met haar klanten te kunnen samenwerken en met vertrouwen de toekomst in te gaan. En daar hoort een eerlijke, heldere prijsverhoging bij.

Dit betekent dat Lavans een prijsindexering van 5% verwerkt in haar tarieven per 1 februari 2023. Waar het hem in zit, vertellen we verderop in dit artikel. 

“We kiezen ervoor om alleen het noodzakelijke door te belasten. Zo houden we het -hopelijk- dragelijk voor al onze klanten”, vervolgt Bert. “Verbazingwekkend genoeg zien we ook voorbeelden waarbij de energiecrisis wordt ‘misbruikt’ om extra marge te maken. Wij krijgen de rillingen van deze cowboypraktijken. Dat is toch geen duurzame manier van ondernemen? In deze huidige tijd is het voor veel organisaties al moeilijk genoeg.”

Meer lezen over onze eerlijke manier van ondernemen?

Onze dienstverlening: zuiver en zeker

Volledig transparant

We zetten de grootste kostenstijgingen -die hebben geresulteerd in eerdergenoemde prijsindexering- op ’n rijtje:

1. Arbeidskosten (+10,74%)
Service maak je met mensen. De stijging van het wettelijk minimumloon heeft voor ons als arbeidsintensief bedrijf flinke impact. De lonen stijgen variërend van 14% tot 4%, waarbij -mede door ons aandringen- de grootste verhoging voor de juiste mensen geldt (“geen procenten, maar centen”). Daar zijn wij blij om.

2. Grond en hulpstoffen (+23,37%)
Bij het onderhouden van producten gebruiken we veel grond- en hulpstoffen, zoals: textiel, olie en plastic. Door de wereldwijde tekorten en onzekerheden zijn de grondstofprijzen aanzienlijk gestegen.

3. Energiekosten (+365%)
Ondanks alle verduurzamingsmaatregelen blijft ons energie- en gasverbruik hoog. In eerste instantie zouden onze gaskosten vervijfvoudigd worden. Mede door de recente daling hebben we nu te maken met een stijging van ongeveer 365% t.o.v. 3 jaar geleden.

logo lavans logo lavans Een eerlijke dienstverlening
Ook dát maakt ons de beste wasserij van de wereld.
Meer over de verkiezing

Besparen en verduurzamen

Natuurlijk gaan we ook zelf aan de slag. Het verleden liet al zien dat verduurzamen op de lange termijn het meeste oplevert, daar gaan wij mee door. Bovendien dagen we onze medewerkers uit: waar kunnen zij besparen of (duurzame) impact maken? We werken tenslotte allemaal aan dezelfde missie: een zorgeloze (werk)omgeving voor iedereen.

Wil je meer informatie over Lavans?