Het ondersteunen van (lokale)
initiatieven en projecten

Wij krijgen veel sponsoraanvragen binnen voor activiteiten, verenigingen, evenementen of goede doelen. Het beoordelen daarvan is knap lastig, want ieder initiatief heeft iets moois. Toch maken wij bewuste keuzes. 

Wij willen voorkomen dat kleine beetjes worden verdeeld over veel verschillende projecten. Daarom kiezen wij er voor om een aantal sociaal maatschappelijke (lokale) initiatieven te ondersteunen. Gekozen door Lavansianen, passend bij de gedachtes en werkwijze van Lavans. 

Het aandragen van initiatieven door collega’s, brengt vaak de meest mooie samenwerkingen tot stand. Zij weten als geen ander wat er speelt in de regio waarin ze wonen en werken. Dat vergroot de betrokkenheid bij de initiatieven die we steunen. En daar zijn we trots op! 

Projecten die we steunen
 

  •     Het Kasteel van Sinterklaas - Ieder jaar logeert Sinterklaas een aantal weken in ‘Het Kasteel van Helmond’. Tijdens deze periode helpt Lavans de pieten met het wassen van hun pietenpakken.
  •     Yepafrika - Yepafrika (YEP staat voor Youth EmPowerment) is een organisatie die sinds 2008 trainingen verzorgt voor jongeren en jong ondernemers in Nederland en Afrika. Arme en werkloze jongeren krijgen les over social ondernemerschap en empowerment, om hen meer zelfvertrouwen én een steuntje in de rug te geven voor de toekomst.

Heb je zelf een initiatief dat wat ondersteuning kan gebruiken?
Neem dan contact met ons op.