Optimale werkomstandigheden
en een prettige werkomgeving

Van onze servicemedewerkers en medewerkers in de wasserij wordt fysiek best wel wat verwacht. Daarom besteden we veel aandacht aan de vitaliteit van onze medewerkers. Ergonomsiche maatregelen en een prettige werksfeer leiden tot een vermindering in het ziekteverzuim. Bovendien ervaren vitale medewerkers meer plezier in het werk.

Ergonomische maatregelen
Een ergocoach bekijkt alle werkplekken, geeft hierover adviezen en organiseert trainingen in ergonomisch werken. Werkplekken worden geoptimaliseerd met in hoogte verstelbare werktafels en bureaus, aangepaste bureaustoelen en stoelen in (vracht)auto’s en ergonomisch verantwoorde hulpmiddelen. Onze servicemedewerkers krijgen een training ‘ergonomisch tillen’ en met tilhulpmiddelen zoals een mattenkarretje worden hun werkzaamheden verlicht.

Taakroulatie
Taakroulatie verlicht het werk in onze wasserij. Om te voorkomen dat medewerkers de hele dag hetzelfde werk doen, zijn werkprosessen aangepast. Waar medewerkers voorheen de hele dag één handeling per kledingstuk uitvoerden (bijv. het repareren van ritsen), voeren ze nu alle handelingen voor een kledingstuk uit (geheel repareren, vouwen en retour-klaar maken).

Risico-inventarisatie
Elke vijf jaar wordt ons hele bedrijf onderworpen aan een Rie (Risico-inventarisatie en evaluatie). Tijdens deze inventarisatie worden alle risico’s in het werk onder de loep genomen. Zo letten we bijvoorbeeld op het gebruik van gevaarlijke stoffen, maar ook op lichaamshouding. De eerst volgende Rie vindt plaats in 2018. Na iedere Rie gaan we aan de slag met een plan van aanpak om de geconstateerde risico’s te verminderen. Zo verstrekken we veiligheidsmiddelen (zoals veiligheidsschoenen en beschermede kleding) én bekijken en oefenen we structureel ons BHV-plan.

Prettige werksfeer
Werken in ons familiebedrijf staat voor werken in een informele sfeer. Ons kent ons en deuren die altijd open staan. Daarnaast zijn er diverse investeringen gedaan die ook bepalend zijn voor een fijne werksfeer: klimaatbeheersing, rustgevende verlichting, geluidreductie en altijd een werkplek met daglicht. 

Spreekt jou dit aan? Kom werken bij Lavans

Vacatures

Andere artikelen over
gezondheid en vitialiteit