Aansluiten bij persoonlijke ambities:
het proces

Medewerkers die taken vervullen die perfect passen bij hun persoonlijke talenten en ambities, het klinkt natuurlijk fantastisch. Maar het is echter geen werkwijze die we van de een op de andere dag hebben weten door te voeren. Het is een proces van meerdere jaren waarin medewerkers op basis van hun overtuiging geleidelijk aan groeien naar de gewenste rol.

Stap 1. Een duidelijke overtuiging 

Niet de grootste of de sterkste zullen overleven, maar zij die zich het beste kunnen aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Dit geldt zowel voor een individu als voor een organisatie. Anders gezegd: je kunt niet anders dan anticiperen op ontwikkelingen en nadenken over de toekomst van je organisatie én medewerkers.

Stap 2. Betrokkenen betrekken 

Medio 2015 zijn we gestart met het uitdenken en verder vormgeven van onze visie. Tijdens zes bijeenkomsten hebben vele Lavansianen op vrijwillige basis meegedacht over de toekomst van Lavans en over de betekenis van alle maatschappelijke ontwikkelingen en trends die hierop van invloed zijn. Door medewerkers vanaf het begin te betrekken gaan ze mee in de overtuiging dat meebewegen met deze ontwikkelingen niet alleen goed is voor Lavans, maar ook voor henzelf. Door ze in het traject centraal te stellen en na te laten denken over hun toekomst, neemt de betrokkenheid alleen maar toe.   

Stap 3. Nieuwe taken beschrijven 

Van de zes bijeenkomsten is een vervolg gegeven door kleinere groepen zonder enige beperking over alle input na te laten denken waarna ze de belangrijkste items verder hebben uitgewerkt. Dit resulteerde later in allerlei nieuwe taken en rollen, zoals: klantknuffelaar, reporter, evenementenregelaar etc.

Stap 4. Persoonlijke talenten ontdekken 

Om ieders persoonlijke talenten optimaal te kunnen benutten, hebben de betrokken medewerkers een competentietest gedaan. De resultaten hiervan zijn tijdens een persoonlijk ontwikkelingsgesprek besproken met een loopbaancoach. Aansluitend hebben de medewerkers hun persoonlijke ambities uitgesproken en is er gekeken naar een goede match tussen talenten en nieuwe taken/rollen.

Stap 5. Medewerkers krijgen nieuwe taken 

Inmiddels zijn er al meerdere medewerkers die nieuwe taken en rollen op zich hebben genomen. En natuurlijk is dat even wennen. Maar wat je meteen ziet is wat het met mensen doet als ze vanuit hun kracht werken. En dat is wat we hiermee willen bereiken.

Meer weten? Stel je vragen gerust

Neem contact op