CO2-neutraal en
nog lang niet tevreden

Geplaatst op 01-02-2021 door Anja van Hulten | Prikkel Teksten

Lavans is CO2 neutraal 

Veel bedrijven compenseren hun CO2 uitstoot. Ook Lavans. Zo kopen we gas in bij leveranciers die bomen planten naar rato van ons verbruik. Sinds 2020 gebeurt dat ook voor de brandstof van ons wagenpark, en onze elektriciteit bestaat uit 100% windenergie. We kunnen dus stellen dat we onze doelstelling – CO2 neutraal produceren in 2020 – behaald hebben.   

De vlag kan uit, zou je zeggen. “Natuurlijk zijn we daar trots op”, vertelt mede-eigenaar Michels Heerkens. “Maar we hebben onze ambities bijgesteld. Met alleen compenseren zijn we niet tevreden. Willen we écht impact maken, dan moeten we ervoor zorgen dat de CO2 uitstoot daadwerkelijk daalt.”


Alle getoonde cijfers zijn gebaseerd op resultaten tot 31-12-2020.

Geen Greenwashing  

Lavans staat zeker niet alleen in deze opvatting. Steeds meer partijen laten zich kritisch uit over het compenseren van CO2. Je zou het zelfs ‘greenwashing’ kunnen noemen: een manier om je als bedrijf groener voor te doen dan je daadwerkelijk bent.  

De Nederlandse natuurbeschermings- en milieuorganisatie Natuur & Milieu stelt dat compensatie vaak als excuus wordt gebruikt om te blijven uitstoten. In sommige gevallen stimuleert het dus zelfs niet-duurzaam gedrag.  

Marlies Drees, projectmanager bij Stichting Natuur & Milieu, legt in haar blog uit wat er mis is met compenseren. “Het zijn eigenlijk drie problemen. Ten eerste vindt de compensatie altijd op een andere plek plaats. Ten tweede wordt de CO2 pas in de toekomst uit de lucht gehaald, terwijl de uitstoot nu plaatsvindt. Ten derde is de compensatie moeilijk te meten en te controleren én er is kans op dubbeltelling. Maar: compenseren is nog altijd beter dan niets doen." 

Bijvoorbeeld op onderdelen waar je als bedrijf niet voldoende invloed hebt, of waar duurzame alternatieven te kostbaar zijn. Zoals transport. Michel: “Misschien is het niet haalbaar om met onze servicewagens volledig over te schakelen op elektrisch rijden. Door compensatie kun je dan toch stappen zetten. Tegelijkertijd kun je efficiënter plannen, kleinere wagens inzetten en overstappen op alternatieve brandstoffen om je uitstoot verminderen.”  

Ketenverantwoordelijkheid 

Tussen 2017 tot 2020 sloten diverse grote bedrijven en brancheorganisaties (samen goed voor circa 20% van het industriële energieverbruik) meerjarenafspraken af met de overheid: MJA3. Het doel: energiebesparing en CO2-reductie. Lavans deed mee via de Federatie Textielbeheer Nederland (FTN).  

Michel: “Dankzij MJA hebben we nu meer inzicht in hoe ons energieverbruik zich verhoudt tot andere bedrijven en sectoren. Alle vormen van energie worden uitgedrukt in dezelfde meeteenheid: therajoules, Dat zijn de ‘calorieën’ die je als bedrijf inneemt en verbruikt. Op basis daarvan kun je een goede vergelijking maken tussen producten en machines.”  

Dat laatste is zeker niet alleen van belang voor de rapportage. “We kijken natuurlijk kritisch naar onze eigen processen, maar ook in de keten valt veel te winnen. Als bedrijf voelen we ons ook verantwoordelijk voor de producten die we inkopen en de restproducten die we overhouden. De energie die daarvoor nodig is, kan niet los worden gezien van ons productieproces. Door samen op te trekken met ketenpartners en de lat ook daar hoog te leggen, is onze impact veel groter.”