Disclaimer

Disclaimer

Voor deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht omtrent betrouwbaarheid, gebruiksgemak en actualiteit. Desondanks bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is of niet meer juist is. Lavans is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

© 2023, Lavans. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Lavans BV of haar toeleveranciers. Behoudens de in de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd,  openbaar gemaakt of worden gedeep-linkt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Lavans. 

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan: 

Lavans BV
T.a.v. Online marketing
Postbus 200
5700 AE  Helmond
0492 - 59 81 81
e-mail:  info@lavans.nl

Het kan zijn dat sommige verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden. Lavans heeft daarover geen controle. Lavans draagt daarom ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die websites of servers.

Daarnaast is op de internetsite van Lavans een privacy statement van toepassing. Lavans adviseert om voor het gebruik van de site daarvan kennis te nemen.