Lavans: BREEAM-NL
Outstanding *****

We groeiden uit ons jasje. Daarom hebben we onze hoofdlocatie en wasserij uitgebreid. Na een bouwperiode van 2 jaar, is het volledig duurzame pand in de zomer van 2019 in gebruik genomen en later dat jaar BREEAM-NL Outstanding gecertificeerd.

Een BREEAM-NL Outstanding certificaat is de hoogst haalbare classificering in Nederland. Daarmee behoort onze hoofdlocatie tot de 1% gebouwenvoorraad die deze topkwalificatie als titel mag dragen in Nederland.

Wat is BREEAM-NL?

Meer info: BREEAM.nl

Logische stap

De keuze om één van de meest duurzame bedrijfspanden van Nederland te bouwen was een logisch gevolg na alle duurzame stappen die Lavans reeds eerder had gezet. Het is zo ontworpen en gebouwd dat de impact op het milieu zo klein mogelijk is. Niet alleen tijdens het gebruik maar ook tijdens de bouwfase. Overal is rekening mee gehouden.

Een duurzaam gebouw is lief voor het milieu. Daar voelen wij ons goed bij. Bovendien is het gebouw lief voor de mensen die er werken. Denk aan zaken als voldoende ruimte en daglicht. Ook heel belangrijk!

Uitgevoerde ontwerpmaatregelen

Met de bouw van dit pand hebben we alle kansen benut om onze milieu-impact zo klein mogelijk te maken. Onderstaand de belangrijkste innovatieve en milieuvriendelijke ontwerpmaatregelen die zijn uitgevoerd:

  • Zonnepanelen: goed voor ruim 330.000 KwH per jaar
  • Zonnecollectoren: bespaard 8.252 m3 gas per jaar
  • Eigen waterbron: voorziet in 93% van de waterbehoefte

  • Slimme warmteterugwinningstechnieken: op bijna alle drogers, uit afvalwater, mangellucht en vacuümbuizen op het dak voor verwarming waswater.  

  • Hoge isolatiewaarde van gevels en dak om warmteverlies te beperken en energie-efficiëntie te verhogen.
  • Gerecycled toeslagmateriaal gebruikt in betonconstructies. 
  • Verantwoorde materialen zoals FSC hout en het betrekken van materialen van (toe)leveranciers met ISO14001 certificaten.
  • Onderbouwde herkomst bij minimaal 95% van de gebruikte materialen. Hierbij gaat het om bouwmaterialen zoals staal, gevels, vloeren, isolatiematerialen, binnenwanden en hout.

  • Biodiversiteitstuin met insectenhotels en nestkasten voor het behoudt van schaarse en zeldzame diersoorten uit Flora en Fauna wet.