Het Lavans
Duurzaamheidsteam

Beleid

Momenteel schrijft het Lavans Duurzaamheidsteam aan een beleidsplan. Hiervoor gebruiken ze de 7 kernthema’s uit de MVO prestatieladder als kapstok. Per onderdeel is de huidige status bepaald en wordt daarna bepaald wat de aandacht en actie zou moeten zijn. Bij de thema’s waarin we voorop lopen of zaken al goed geregeld hebben -zoals goed werkgeverschap- stellen we voor de komende tijd geen nieuwe doelen. Onze prioriteiten liggen met name bij het thema ‘consumenten aangelegenheden’ en ‘circulaire economie en klimaat verandering’.

7 kernthema's MVO Prestatieladder


Klik op de afbeelding voor vergroting. 

Onderzoek

Het Duurzaamheidsteam is gestart met een onderzoek naar de grondstoffen die ver- en gebruikt worden tijdens de dienstverlening van Lavans. Denk hierbij aan de inkoop van verschillende producten, het afval dat we produceren en het gebruik van energie (gas/elektra/brandstof).

R-ladder

Als vervolgstap wordt er met behulp van de R-ladder, gekeken naar hoe Lavans verbeteringen kan doorvoeren in haar diensten en producten.

Klik op de afbeelding voor vergroting. 

Doel

De doelen die het Duurzaamheidsteam voor de korte termijn heeft gesteld, zijn:

  • Een duidelijk plan realiseren ter verduurzaming van onze dienstverlening;
  • Waar mogelijk alvast laaghangend fruit op pakken (denk aan het stoppen met sealen van bonte kleding of de keuze om kleine bedrijfswagens en personenauto’s te elektrificeren);
  • Het behalen van de MVO prestatieladder.

Neem contact op