Het Lavans
Duurzaamheidsteam

Om als bedrijf maximale impact te maken, en dus zo duurzaam mogelijk te produceren, mag onze aandacht voor duurzaamheid niet verslappen. Mede daarom hebben we een duurzaamheidsteam opgericht, bestaande uit medewerkers van verschillende afdelingen en disciplines. Via hen proberen we iedereen te bereiken en zo het bewustzijn van al onze medewerkers te vergroten. Het duurzaamheidsteam denkt en praat mee met inzicht in de feiten en cijfers. De teamleden dragen ideeën aan om onze bedrijfsprocessen verder te verduurzamen. Zij signaleren nieuwe mogelijkheden en kansen zodat we deze optimaal kunnen benutten.   

Medewerkers betrekken bij onze duurzame missie en keuzes is meer dan hen informeren over wat we doen en waarom. Het liefst willen we dat ze een actieve rol oppakken, zelf meedenken en de handen uit de mouwen steken.

En het werkt. Dankzij ons duurzaamheidsteam is er bij medewerkers een groot bewustzijn en breed draagvlak voor alles wat met het onderwerp te maken heeft. Zo simpel kan het zijn!

Onderzoek

Het Duurzaamheidsteam is gestart met een onderzoek naar de grondstoffen die ver- en gebruikt worden tijdens de dienstverlening van Lavans. Denk hierbij aan de inkoop van verschillende producten, het afval dat we produceren en het gebruik van energie (gas/elektra/brandstof). Als vervolgstap wordt er met behulp van de R-ladder, gekeken naar hoe Lavans verbeteringen kan doorvoeren in haar diensten en producten.