Het Lavans
Duurzaamheidsteam

Medewerkers betrekken bij onze duurzame missie en keuzes is meer dan hen informeren over wat we doen en waarom. Het liefst willen we dat ze een actieve rol oppakken, zelf meedenken en de handen uit de mouwen steken. Daarvoor hebben we het duurzaamheidsteam in het leven geroepen: een team waarin medewerkers van verschillende disciplines en afdelingen samen nadenken over (en werken aan) mogelijkheden om te verduurzamen.

En het werkt.

Dankzij ons duurzaamheidsteam is er bij medewerkers een groot bewustzijn en breed draagvlak voor alles wat met het onderwerp te maken heeft. Zo simpel kan het zijn!

Beleid

Momenteel schrijft het Lavans Duurzaamheidsteam aan een beleidsplan. Hiervoor gebruiken ze de 7 kernthema’s uit de MVO prestatieladder als kapstok. Per onderdeel is de huidige status bepaald en wordt daarna bepaald wat de aandacht en actie zou moeten zijn. Bij de thema’s waarin we voorop lopen of zaken al goed geregeld hebben -zoals goed werkgeverschap- stellen we voor de komende tijd geen nieuwe doelen. Onze prioriteiten liggen met name bij het thema ‘consumenten aangelegenheden’ en ‘circulaire economie en klimaat verandering’.

7 kernthema's MVO Prestatieladder


Klik op de afbeelding voor vergroting. 

Onderzoek

Het Duurzaamheidsteam is gestart met een onderzoek naar de grondstoffen die ver- en gebruikt worden tijdens de dienstverlening van Lavans. Denk hierbij aan de inkoop van verschillende producten, het afval dat we produceren en het gebruik van energie (gas/elektra/brandstof).

R-ladder

Als vervolgstap wordt er met behulp van de R-ladder, gekeken naar hoe Lavans verbeteringen kan doorvoeren in haar diensten en producten.

 

Doel

De doelen die het Duurzaamheidsteam voor de korte termijn heeft gesteld, zijn:

  • Een duidelijk plan realiseren ter verduurzaming van onze dienstverlening;
  • Waar mogelijk alvast laaghangend fruit op pakken (denk aan het stoppen met sealen van bonte kleding of de keuze om kleine bedrijfswagens en personenauto’s te elektrificeren);
  • Het behalen van een hoger niveau op de MVO prestatieladder.

Neem contact op