RABC, ons
hygiënecertificaat

Van een wasserij die zegt textiel professioneel te wassen, mag je verwachten dat het aan de hygiëne-eisen voldoet. Daarover zijn wij het bij Lavans snel eens! Daarom laten we ons proces en de producten die we verwerken controleren op microbiologische hygiënenormen, die speciaal voor de reiniging van textiel zijn opgesteld. Je zou deze norm kunnen vergelijken met de HACCP-normering in de foodsector.

Lavans is gecertificeerd volgens NEN-EN 14065, oftewel voor RABC. RABC staat voor Risk Analysis and Biocontamination Control. De norm biedt een systeem om de microbiologische vervuiling waar mogelijk uit te sluiten, door alle processtappen binnen onze wasserij te analyseren, eventuele risico’s van kruisbesmetting in kaart te brengen en beheersmaatregelen te nemen.

RABC-team

Wij hebben een RABC-team samengesteld, dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de RABC-norm. Het team heeft een opleiding microbiologie gevolgd, zodat het gediplomeerd risico-analyses kan maken en metingen mag doen. Tijdens bijeenkomsten worden alle uitkomsten en overige opmerkingen ten aanzien van RABC besproken. Indien nodig wordt een aangepaste risico-analyse gedaan of worden er beheersmaatregelen genomen.