ISO 22000 belangrijk voor
Lavans én voedingsindustrie

Om nog betere aansluiting te vinden bij de voedingsindustrie, heeft Lavans het afgelopen jaar hard gewerkt aan certificering voor ISO 22000. Volgens extern kwaliteitsadviseur Margriet Heling is het behalen ervan een belangrijke stap voor Lavans én voor voedselproducerende en -verwerkende bedrijven. “Het laatste wat je wilt als bedrijf, is dat vieze kleding een product besmet.”

Margriet Heling (MGM Heling Kwaliteitsadvies en Training) was als extern kwaliteitsadviseur ruim een jaar betrokken bij Lavans. In die rol was ze medeverantwoordelijk voor de in het voorjaar van 2019 behaalde ISO 22000 certificering. “Lavans had de wens om het kwaliteitsniveau in de high-care wasserij verder te verhogen en beter aan te sluiten bij klanten in de voedingsmiddelenindustrie. We concludeerden al snel dat we het beste voor ISO 22000 certificering konden gaan.”

Stappen naar ISO 22000 certificering

Heling ging aan de slag, eerst met een gap-analyse. “Met de wasserijstandaarden RABC en CERTEX, dat gebaseerd is op ISO 9001, waren veel elementen van ISO 22000 al ingevuld. CERTEX volgt immers de structuur van ISO 9001 en integreert deze met voedselveiligheid en HACCP.” 

Wat volgde was onder meer het invoeren van een basisvoorwaardenprogramma voor hygiëne, het maken van een gevarenanalyse en opstellen van een HACCP-plan. Per processtap zijn gevaren benoemd en beheersmaatregelen uitgewerkt. “Ik maak de opzet van een systeem zo praktisch mogelijk”, licht Heling toe. “Sommige kwaliteitsmanagers schrijven hele boeken en procedures. Ik probeer het eenvoudig en bondig te houden en vooral op kritische punten te focussen.” Heling hecht ook veel waarde aan kennis in bedrijven zelf. “Daarom hebben we medewerkers die werken met foodkleding getraind in voedselveiligheid en hygiëne.”

Checklist voor een hygiënische werkomgeving

Een eenmalige training in voedselveiligheid en hygiëne is uiteraard niet voldoende. Voedselveiligheid is een thema dat blijvend aandacht nodig heeft. Om haar medewerkers te ondersteunen in hun kennis, heeft Lavans een checklist voor voedselveiligheid ontwikkeld. Deze praktische poster bevat enerzijds instructies voor hygiënisch werken en anderzijds een actueel overzicht van basisvoorwaarden zoals vereist voor voedselveiligheidstandaarden.

Geheugensteuntje voor jullie medewerkers gebruiken?

Gratis poster met tips over hygiënisch werken

Klant-leverancier relatie

De wijzigingen in de nieuwe ISO 22000:2018 standaard zijn uiteraard meegenomen bij Lavans. Heling: “Denk bijvoorbeeld aan de relatie tussen klant en leverancier. Als het gaat om zaken als klantcontact, specificaties of informatievoorziening is het belangrijk om goed en tijdig te reageren naar de klant. Andersom is het voor klanten belangrijk om de juiste leveranciers te selecteren en deze te beoordelen, onder andere aan de hand van certificaten.”


Rol van bedrijfskleding bij borging van voedselveiligheid

Dat Lavans tegenwoordig ISO 22000 gecertificeerd is, maakt het werk van een kwaliteitsmanager in een voedingsmiddelenbedrijf makkelijker, aldus Heling. “Voedingsmiddelenbedrijven bekommeren zich vooral om leveranciers van ingrediënten, maar de norm vraagt ook dat je schone bedrijfskleding draagt. Gelukkig beseffen de meeste kwaliteitsmanagers wel dat bedrijfskleding ook een rol speelt bij de borging van voedselveiligheid.”

“Het laatste wat je wilt als bedrijf is dat vieze kleding een product besmet”, vervolgt Heling. “Dat is mogelijk op het moment dat je bijvoorbeeld een verhit product gaat verpakken. Er hoeft soms maar één bacterie op te komen om een ongekende bacteriegroei te veroorzaken. In een low-care omgeving is het minder kritisch, maar ook dan wil je als voedselproducerend of voedselverwerkend bedrijf natuurlijk gewoon met schone kleding werken. Lavans beseft dat het bedrijfskleding levert aan kritische bedrijven qua hygiëne en daarop in moet spelen. Richting klanten maak je een goede indruk als je ISO 22000 gecertificeerd bent en laat zien dat je ze begrijpt.”

Brug van ISO 22000 naar FSSC 22000

In feite is Lavans nog een stap verder gegaan, door zelfs de technische standaard ISO/TS 22002-1 voor voedselgerelateerde bedrijven mee te nemen in het proces. “In combinatie met ISO 22000 en enkele aanvullende eisen komen we hiermee zo dicht mogelijk bij FSSC 22000”, vertelt Heling. “Deze GFSI-erkende standaard voor voedselveiligheid is namelijk alleen voor de voedingsindustrie bestemd.” 

Heling verwacht dat bedrijven in de voedingsindustrie de ontwikkelingen bij Lavans met belangstelling volgen. “Veel klanten hebben nog nooit van de wasserijstandaard RABC gehoord. Maar als ze zien dat een wasserij van bedrijfskleding ISO 22000 gecertificeerd is, zullen ze zien hoe perfect het aansluit bij hun eigen hygiëne-eisen.”

Advies over onze kledingservice voor de voedingsindustrie?