Low-care, high-care, high-risk:
betekenis en verschillen

Afhankelijk van de hygiëne-eisen kunnen bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie in een low-care, high-care of high-risk omgeving produceren. Maar wat is de betekenis van deze begrippen? En hoe vinden wij als wasserij voor bedrijfskleding aansluiting bij de hygiëne-eisen van bedrijven in de voedingsindustrie?

De definitie van low-care, high-care en high-risk is als volgt:

Low-care

Een ruimte waar de verwerking van of omgang met goederen een minimaal risico op contaminatie of groei van micro-organismen oplevert, of waar de daaropvolgende verwerking of bereiding van het product door de consument productveiligheid garandeert.

High-care

Een ruimte die is ontworpen naar hoge hygiënestandaarden en waar praktijken met betrekking tot personeel, ingrediënten, apparatuur, verpakking en omgeving erop gericht zijn productbesmetting met ziekteverwekkende micro-organismen te beperken.

High-risk

Een fysiek afgescheiden ruimte die is ontworpen naar een hoge hygiënestandaard, waar praktijken met betrekking tot personeel, ingrediënten, apparatuur, verpakking en omgeving erop gericht zijn productbesmetting met ziekteverwekkende micro-organismen te voorkomen.

Hygiënisch werken voor de voedingsindustrie

Of er nu in een low-care, high-care of high-risk omgeving wordt gewerkt, in de voedingsindustrie is hygiëne the key. Lavans ontwikkelde een poster met instructies voor hygiënisch werken. Gebruik deze checklist in de kleedruimtes van jullie bedrijf om medewerkers dagelijks te herinneren aan de algemeen geldende hygiëne-regels.

Wassen van bedrijfskleding volgens standaarden industrie

Als ingezoomd wordt op de voedingsmiddelenindustrie, gelden onder meer IFS, BRC en ISO 22000 als standaarden voor een voedselveilige productie van voedingsmiddelen, met HACCP als basis. De industrie heeft de verantwoordelijkheid om te voldoen aan de gestelde hygiëne-eisen, waarbij ook toeleveranciers een zeer belangrijke rol spelen! 

Wij sluiten met onze was faciliteiten aan op alle hygiëne-eisen in zowel de low-care, high-care als high-risk omgeving. Wij onderhouden bedrijfskleding voor de voedingsmiddelenindustrie in een ultramoderne high-care wasserij, waar per klant wordt gekeken naar specifieke eisen en behoeften. Zo zijn alle foodbedrijven verzekerd van écht schone kleding! 

Advies over welk wasproces en kleding bij jou aansluit?