Voedselveilig werken: 5 aandachtspunten voor op de werkvloer

Geplaatst op 24-10-2019 door Michel Heerkens

De factor ‘mens’ is cruciaal als het gaat om de voedselveiligheid van producten. Kennis en bewustwording van hygiëne mogen gewoonweg niet ontbreken op de werkvloer. Vijf aandachtspunten om productiemedewerkers hygiënisch te laten werken.

Een kwaliteitsmanager, KAM-coördinator of aanverwante functionaris in de voedingsindustrie is, zo mag je verwachten, zeer alert op hygiënische werkprocessen in het bedrijf. Op de werkvloer ligt die betrokkenheid bij hygiëne vaak een stuk lager. Terwijl juist medewerkers een groot verschil kunnen maken in het al dan niet voedselveilig produceren of verwerken van levensmiddelen.

Welke hygiënemaatregelen medewerkers moeten nemen, hangt uiteraard samen met de sector waarin ze werken en de bijbehorende eisen voor bedrijven. In zijn algemeenheid zijn onderstaande aandachtspunten echter voor iedereen raadzaam.

1. Handen wassen

De meeste bacteriën en virussen verspreiden zich via de handen. Een goede handhygiëne is daarom van het grootste belang om besmetting te voorkomen. Handen wassen met water en zeep dient op de volgende momenten te gebeuren: bij het betreden en verlaten van de productieruimte, na toiletgebruik, na niezen of neus snuiten en tenslotte bij vervuilde handen, bijvoorbeeld na contact met afval. Handen wassen doe je als volgt:

Als er van kritische werkprocessen sprake is, waarbij handen het product kunnen besmetten, is het zaak om de handen na het wassen en drogen te desinfecteren met handalcohol.

2. Persoonlijke verzorging

Een goede persoonlijke verzorging draagt bij aan een (voedsel)veilige productie of verwerking van levensmiddelen. Zorg daarom op de werkvloer onder meer voor kortgeknipte en schone nagels (geen kunstnagels). Dek eventuele wondjes meteen af met een waterdichte pleister die bovendien metaalhoudend is, zodat de pleister gedetecteerd wordt als deze onverhoopt in het productieproces terechtkomt. Draag tenslotte geen sieraden (gladde trouwringen in sommige situaties uitgezonderd) en zichtbare piercings of dek ze af met een metaalhoudende pleister.

3. Schone werkkleding

Het belang van schone werkkleding kan niet worden onderschat bij het voorkomen van contaminatie. Het dagelijks dragen van (microbiologisch) schone kleding, indien nodig volledig gesloten, is een eerste stap in het reduceren van het besmettingsrisico. Andere maatregelen zijn het dragen van schone veiligheidsschoenen, een haarnetje over de oren dat het haar bedekt en een baard/snornetje in het geval van zichtbare gezichtsbeharing. En, hopelijk ten overvloede: draag geen privékleding over de werkkleding

4. Voeding, gezondheid en werkplek

Er zijn nog tal van andere aandachtspunten om te garanderen dat medewerkers hygiënisch werken. Bijvoorbeeld dat eten, drinken, roken en het gebruik van medicijnen niet zijn toegestaan in de productieruimte. Heeft iemand een voedselinfectie, ernstige verkoudheid, loopneus, buikgriep of andere besmettelijke ziekte? Laat het diegene melden aan zijn of haar leidinggevende. Het reinigen van de werkplek en spullen na werktijd is een ander aandachtspunt, evenals het dicht houden van deuren om ongedierte en ongewenste luchtstromen te voorkomen.

5. Kennis en bewustwording

Om voldoende kennis over hygiëne te krijgen, is het volgen van een cursus of opleiding door medewerkers van belang. In het ideale geval heerst er vervolgens een dermate open en veilige bedrijfscultuur, dat medewerkers elkaar gaan aanspreken op het naleven van de hygiëneregels. Het bedrijf waar dit plaatsvindt, heeft hygiënisch werken écht goed voor elkaar.

Lavans heeft een Checklist Voedselveiligheid ontwikkeld voor bedrijven in de voedingsindustrie. De poster richt zich aan de ene zijde op kwaliteitsmanagers, met een handig overzicht van basisvoorwaarden zoals vereist voor voedselveiligheidstandaarden. De andere zijde richt zich op productiemedewerkers, met duidelijke tips en heldere icoontjes over hygiënisch werken. Een ideale en gratis poster om op te hangen in de werkkamer of de productieruimte van jullie bedrijf!

Vraag een gratis poster aan