Betrek de voedselveiligheids-
keten bij het voorkomen van contaminatie

Geplaatst op 28-05-2019 door Expert | Voedselveilig- en hygiënisch werken

Er zijn veel redenen voor bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie om in high-care productieruimten te produceren. Om contaminatie bij het verwerken van voedingsmiddelen te voorkomen moet de hele voedselveiligheidsketen bij dit precaire proces betrokken worden, aldus Michel Heerkens (mede-eigenaar van Lavans). 

Voedselveiligheid is een hot item in de voedingsmiddelenindustrie. Logisch, want klanten en overheid stellen hoge eisen en een recall wil je hoe dan ook voorkomen! Voedselverwerkende bedrijven zijn zich over het algemeen dan ook erg bewust van de hygiëne in hun productieruimte. Door processen vooraf goed in te richten en toeleveranciers daarbij te betrekken, kunnen ze zich achteraf een hoop ellende besparen. 

Voorkomen van contaminatie

Ook als het gaat om foodkleding merk ik dat steeds meer voedselverwerkers bewust bezig zijn met het voorkomen van contaminatie. Ze auditen ons als wasserij, vanuit eigen motivatie of doordat hun klanten dit verlangen. En terecht, want kleding moet schoon zijn. Dat vraagt onder meer om een dagelijkse wisseling van kleding. Houd je daar als voedselverwerker niet aan, dan neemt het aantal micro-organismen op de kleding de volgende dag sterk toe.
Wat ik zelf heel belangrijk vind, is dat een medewerker door de dagelijkse routine veel bewuster wordt van zijn eigen (hygiëne)gedrag.

Ketendenken stimuleren

Daar zie ik ook een rol weggelegd voor ons als dienstverlener in bedrijfskleding. Ja, schone kleding moet contaminatie voorkomen, of de voedselproductie nu in een high-care ruimte plaatsvindt of niet. Maar ik zie voor ons ook een uitdaging om het ketendenken bij bedrijven en medewerkers wat betreft hygiëne te stimuleren. Bijvoorbeeld door instructies over het juist aantrekken van beschermende kleding te verstrekken. Of door workshops te geven over het belang van persoonlijke hygiëne in de voedingsmiddelenindustrie. 

Aansluiten bij certificatie in de voedingsmiddelenindustrie

In de wasserijsector is RABC (Risk Analysis and Biocontamination Control) de geldende hygiënenorm. Uiteraard voldoet onze high-care wasserij aan deze norm en meer dan dat, maar we willen met onze proceseisen helemaal aansluiten bij de voedingsindustrie. Recent hebben we daarom onze eigen high-care wasserij vernieuwd en uitgebreid. Dit is een afgesloten ruimte waar we alleen bedrijfskleding voor de voedingsmiddelenindustrie onderhouden, waar we werken met dezelfde hygiëne-eisen en hygiënemaatregelen als voedselverwerkende bedrijven.

Zo kunnen we op gelijkwaardig niveau praten over voedselveiligheid en het voorkomen van contaminatie. Met kwaliteitsmanagers, voedingsmiddelentechnologen en andere betrokkenen in de keten. Praat u mee?

28 mei 2019

Michel Heerkens - Mede-eigenaar Lavans 

Kennisdeling is voor Michel van groot belang. Zijn doel gaat verder, dan het zijn van een dienstverlener in het wassen van bedrijfskleding. Bewustwording creëren bij bedrijven over hygiëne en voedselveiligheid. Dat levert op!

Neem contact op met Michel:
 LinkedIn