Corona-protocol Lavans

Versie: 1 december 2021

Geachte klanten en geïnteresseerden in Lavans,                                                         

Wij willen u informeren over onze maatregelen vanwege Corona-COVID-19. Lavans is een facilitair dienstverlener die ondersteunend werkt voor onder andere cruciale bedrijven. Zoals bijvoorbeeld de voedingsindustrie, overheidsdiensten, laboratoria en schoonmaakbedrijven. Het is belangrijk dat die sectoren kunnen blijven draaien en dat de hygiënische- en veiligheidsvoorzieningen beschikbaar blijven. Die organisaties moeten kunnen blijven vertrouwen op Lavans en daarom publiceren we dit Corona-protocol. We zetten hierin uiteen wat we doen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen en de continuïteit van onze dienstverlening te waarborgen.

Medewerkers

 • Alle medewerkers nemen algemene hygiënemaatregelen in acht conform voorschriften van het RIVM: regelmatig handen wassen; hoesten en niezen in de elleboog; geen handen geven; bij verkoudheid, hoesten of griep thuis blijven en wekelijks 2x preventief zelftesten.
 • Werkplekken met onderlinge afstand > 1,5 meter
 • Pauzetijden zijn verspreid.
 • In de kantinevloer staan strepen om afstand te houden; er wordt extra vaak schoongemaakt.
 • Productiemedewerkers en servicemedewerkers (klantbezoek) gebruiken desinfecterende gels na handen wassen. Ze hebben beschermende middelen, waaronder beschermende kleding, handschoenen.
 • Administratief werk gebeurt vanuit huis.
 • Servicemedewerkers hebben de opdracht om niet onnodig in productieruimtes bij Lavans te verblijven.

Klantbezoek door servicemedewerkers en accountmanagers:

 • Servicemedewerkers en accountmanagers zijn geïnstrueerd om gehoor te geven aan verzoeken van klanten  m.b.t. het uitvoeren van de dienstverlening.
 • Tijdens het verrichten van service bij klanten is de instructie om fysiek contact te beperken (geen handen geven) en zoveel mogelijk afstand te houden.
 • Servicemedewerkers dragen felgekleurde hesjes waarop het verzoek staat om afstand te houden.
 • Accountmanagers brengen geen onaangekondigde bezoeken aan prospects en klanten. Vooraf wordt gecontroleerd of eerder gemaakte afspraken doorgang kunnen vinden.

Bezoek aan Lavans

 • Indien er bezoekers bij Lavans komen wordt hen gevraagd een zelftest uit te voeren. De testen zijn verkrijgbaar bij de receptie.

Productie en wasprocessen:

 • Volgens de richtlijnen van ISO 22000:2005 voor voedselveiligheid; microbiologische controle op textiel volgens ISO 14065.
 • Intern hygiëneteam voor microbiologische controles en schoonmaak.
 • Externe audits door TÜV, Bureau Veritas en klanten.
 • Lavans verwerkt geen kleding of ander textiel uit de gezondheidszorg. Uit veiligheidsoverwegingen en voor noodsituaties hebben we de protocollen in huis die gebruikt moeten worden voor textiel met Coronabesmetting.

Continuïteit

 • Interne machine-uitwijkmogelijkheden.
 • Mogelijkheid capaciteitsuitbreiding en/of productiespreiding door ploegensysteem.
 • Externe back-up bij collega-bedrijven.

Frequente raadpleging informatiebronnen:

Neem contact op