Lavans terug in de tijd

Een foto uit begin jaren negentig van onze vrachtwagens. Inmiddels 25 jaar geleden!

Bedrijfsnaam

Zonder twijfel de meest in het oog springende verandering tussen ‘toen en nu’ is natuurlijk de bedrijfsnaam. Stond onze wasserij sinds de oprichting in 1928 maar liefst 77 jaar bekend onder de naam Wilhelmina. Sinds 2005 genieten we in geheel Nederland bekendheid onder de meer eigentijdse naam Lavans. Eveneens een enorme verandering betreft het wagenpark. Niet alleen de merknaam en de uitstraling van de truck met oplegger heeft een verandering ondergaan, maar vooral ook het feit we sinds enige jaren jaarlijks honderdduizenden kilometers door Nederland rijden met onze milieuvriendelijke vrachtauto’s. Momenteel zijn we bezig met nieuwe mogelijkheden om de CO2-uitstoot van ons vrachttransport nog meer te reduceren. 

Wissers

Andere verschillen ten aanzien van 25 jaar geleden zijn natuurlijk de verouderde slogan ‘werkt aan schoner werken’, de naam van de snelwissers, die aangeduid worden op de foto als kleefzwabbers en het drietal plaatsnamen Helmond, Woerden en Hoogeveen, die inmiddels uitgebreid zijn met Roosendaal, Gouda, Diemen, Apeldoorn en Herten. 

De vrachtwagen van nu: