Meer dan 10 jaar ervaring
met zelfregulerende teams

Wij zijn niets zonder de inzet van onze medewerkers. Mensen die dagelijks druk zijn met hun eigen werkzaamheden en daarom zelf het beste weten hoe zij hun werk moeten organiseren. Met deze reden hebben wij tien jaar geleden ‘zelfregulerende teams’ geïntroduceerd. De strategische richting wordt door directie en managementteam bepaald op basis van informatie vanuit de teams. Daarom spreken we bij Lavans liever over zelfregulering dan zelfsturing.

Werken met zelfregulerende teams is gegaan met vallen en opstaan. Na tien jaar worden we nog steeds enthousiaster door de resultaten die we behalen. De grote winst ten opzichte van een ‘klassieke organisatie’ is de zeer hoge mate van betrokkenheid, korte communicatielijnen en klantgerichtheid.

Trots als we zijn op onze ervaringen, hebben we al veel geïnteresseerde groepen geïnformeerd over deze eigenzinnige manier van organiseren. Tijdens zijn gastcolleges bij Avans Hogescholen wordt directeur-eigenaar Piet Heerkens vaak meewarig aangekeken, als hij spreekt over geïnspireerde medewerkers die zelf de koers van hun werkzaamheden invullen. Die werkzaamheden onderling regelen en daardoor een organigram overbodig maken. Zelfregulering is geen vanzelfsprekendheid. Overtuigd als we zijn, blijven we ermee bezig. En zullen we er nog vaak over mogen komen praten…