Ontwikkeling constante factor
voor ons succes

Als innovatief bedrijf, moeten we niet alleen onze bedrijfsvoering en machines blijven aanpassen. Maar ook een sterk beleid voeren rondom de ontwikkeling van onze medewerkers.

Wij gaan uit van het beste van de mens. Bij Lavans werkt iedereen zelfregulerend, waardoor medewerkers beter presteren en zich beter ontwikkelen. Er is bijsturing waar nodig, maar geen dagelijkse controle. Hierdoor krijgen onze medewerkers de ruimte om het beste uit zichzelf te halen. Dit maakt dat iedereen plezier heeft in het werk, wat weer tot uiting komt in het contact met klanten en de zorg voor producten.

Nieuwe rollen – nieuwe kwaliteiten

Met sessies als ‘visie zonder grenzen’ mag iedereen meedenken over de toekomst van Lavans. Door innovaties dreigen banen te veranderen of te verdwijnen. Om iedereen bij Lavans te kunnen behouden, dagen we onze medewerkers uit om zelf op zoek te gaan naar nieuwe werkzaamheden binnen Lavans. Met competentietesten worden individuele kwaliteiten van medewerkers blootgelegd. Samen worden nieuwe rollen bedacht die aansluiten bij deze -soms nog verborgen- kwaliteiten. Op deze manier benaderen we de voor sommige onzekere toekomst niet negatief, maar ontzettend positief. 

Neem contact op