Ontwikkelen en vakmanschap centraal bij  werkbezoek minister Koolmees aan Lavans

Geplaatst op 20-01-2020

Eén van de uitdagingen waar we in Nederland voor staan, is het vinden en behouden van voldoende arbeidskrachten. Mede daarom heeft het huidige kabinet het stimuleren van de eigen regie van mensen op hun loopbaan en leven, tot speerpunt gemaakt. Doel hiervan is dat ze duurzaam inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt. Tijdens zijn werkbezoek aan Lavans in Helmond maakte minister Koolmees (SZW) vandaag kennis met een innovatief praktijkvoorbeeld op het gebied van LLO. De minister zag met eigen ogen hoe Lavans voor én met medewerkers werkt aan het continu ontwikkelen van persoonlijke en professionele vaardigheden.

Persoonlijke ontwikkeling en vakmanschap

Lavans, ambassadeur voor vakmanschap en innovatief werkgeverschap, is een voorloper op het gebied van LLO. Binnen de moderne wasserij wordt veel geïnvesteerd om medewerkers volwaardig en duurzaam te laten deelnemen aan de samenleving. Eigenaren Piet en Michel Heerkens deelden tijdens het werkbezoek hun visie op LLO met de minister. Ze vroegen daarbij nadrukkelijk de aandacht voor een ander belangrijk speerpunt: vakmanschap.

Volgens de beide eigenaren is de Nederlandse economie gebaat bij meer waardering én ontwikkeling van vakmanschap. Naast het bieden van mogelijkheden tot zelfontplooiing bedoelen zij daarmee ook: werken aan een betere beeldvorming van beroepen als automonteur, lasser of uitbeender. Zij zien dit als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever, werknemer en de maatschappij.

Stimuleringsregelingen

Minister Koolmees onderschreef dit standpunt van harte. Tijdens zijn bezoek verwees hij naar twee nieuwe regelingen die de leercultuur binnen bedrijven én de mogelijkheid tot ontwikkelen moeten bevorderen. De SLIM-regeling (Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen) richt zich op het MKB en moet zorgen dat hier voldoende tijd en middelen voor ontwikkelen kunnen worden vrijgemaakt. Het STAP budget helpt medewerkers te investeren in hun eigen ontwikkeling en zo hun eigen arbeidsmarktpositie te verbeteren. Beide regelingen worden in de loop van 2020 open gesteld. 

Ontwikkeling stimuleren

Tijdens een rondleiding door de wasserij voerde de minister diverse gesprekken met medewerkers. Zij vertelden uit eigen ervaring over de mogelijkheden die hen geboden worden voor het volgen van opleidingen en workshops, zowel gericht op vakmanschap als op persoonlijke ontwikkeling. Werknemers kunnen zelfstandig een keuze maken uit het aanbod dat varieert van Nederlandse les tot Mindfulness, sport en vrijetijdsbesteding. Ook vergoedt en faciliteert Lavans de begeleiding door leefstijlcoaches en budgetcoaches en is er veel ruimte voor de doorontwikkeling van vakmensen.

Door haar innovatieve werkwijze is Lavans een toonbeeld van inclusief werkgeverschap en sociale, duurzame innovatie. Mede daarvoor werd het bedrijf in 2016 bekroond tot de op één na beste wasserij ter wereld. In zowel 2018 als 2019 ontving de directie van Lavans de ondernemerstitel ‘Brabants Besten’ voor het gevoerde HR-beleid.

Regionale samenwerking

Tijdens het werkbezoek van de minister werd ook stilgestaan bij het belang van samenwerking. Alleen door samen op te trekken kunnen onderwijs, ondernemers, sociale partners en overheid LLO tot een succes maken. In Zuidoost-Brabant krijgt dit onder meer vorm in het Talent & Skills akkoord (Brainport regio) en de Triple Helix samenwerking in de arbeidsmarktregio Helmond – De Peel. Daarnaast wordt regelmatig op provinciaal niveau kennis uitgewisseld met andere Brabantse arbeidsmarktregio’s.

Verschillende partners uit de regio spraken tijdens het werkbezoek met de minister over het belang van het behouden van kennis, ook bij een wisselende conjunctuur. Na afloop toonde de minister zich enthousiast: “Bijzonder om te zien hoe dit bedrijf koploper is op het gebied van LLO, en dit ook doet vanuit een bewuste filosofie. Ontwikkeling stimuleren moet verder gaan dan de eigen functie, zelfs verder dan de eigen sector. Dat is wat we nodig hebben om de gewenste cultuurverandering tot stand te brengen."

Meer weten over ons werkgeversbeleid?