Milieu-impact industrieel wassen, 5x lager dan thuiswas

Recent onderzoek (12 dec. 2014) van Stichting Technologisch Kenniscentrum Textielverzorging (TKT) wijst uit dat industriële hygiënische textielreiniging (zoals Lavans doet), tot vijf keer beter is voor het milieu dan thuis wassen. Het vervangen van thuiswas reiniging door industriële reiniging levert een energiebesparing van 28% tot 67% op. Mooie resultaten die erop wijzen dat Lavans en haar collega’s in de branche de juiste stappen zetten om het milieu zo min mogelijk te belasten.

Zware milieubelasting door slijtage textiel

In het onderzoek zijn zes industriële textielreinigingsprocessen vergeleken met het reinigen in een thuissituatie. De belangrijkste uitkomsten zijn:

  • Wasprocessen bij lagere temperaturen en in continue wasmachines leiden tot lagere milieubelasting.
  • Textielslijtage levert relatief de grootste bijdrage aan milieubelasting, door met name het verbouwen van de katoenvezel. Daarnaast levert het droogproces een relatief grote bijdrage, door met name het energieverbruik.

Duurzame ontwikkelingen in wasproces

Deze resultaten zijn voornamelijk te danken aan ontwikkelingen en innovaties op het gebied van industrieel wassen. Lavans maakt gebruik van onderstaande technieken, welke in belangrijke mate bijdragen aan de relatief lage milieubelasting:

  • Wasprocessen met zeer lage slijtage van wasgoed;
  • De zuinige inzet van specifiek wasmiddel;
  • Het zeer efficiënte gebruik van energie en water, met name bij gebruik van de continue wasbuis (grote wasmachine bestaande uit 16 stappen);

Lavans kan met de uitkomsten van dit onderzoek nog beter inspelen op haar drijfveer om het milieu zo min mogelijk te belasten. Vooral de kennis over de impact van katoenslijtage en het energieverbruik tijdens het droogproces zijn voor Lavans bruikbaar.

Geïnteresseerd in het volledige onderzoek? Klik hier voor het gehele document van TKT.

Meer weten over industrieel wassen?

Neem contact op