Duurzame inzetbaarheid,  ongewoon gewoon?

Geplaatst op 16-05-2018 door Expert | Duurzaam ondernemen

Regelmatig word ik gevraagd om een presentatie te geven over ons beleid ten aanzien van duurzame inzetbaarheid. Zo was ik ’n tijd geleden, als één van Brabants Besten, gastspreker bij het Impact Café Brabant en ontvingen we onlangs het ministerie van Sociale zaken.

De reacties die ik na dit soort gesprekken mag ontvangen, komen echt uit het hart. Dit streelt natuurlijk je ego, maar laat vooral ook inzien dat wat we doen, wellicht toch minder vanzelfsprekend is dan dat wij dit voor ons zelf ervaren. Ik ontdek dat ons verhaal anderen inspireert en motiveert om aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid. En wat doet het met jou?

Lavans in Balans

Het duurzaamheidsbeleid van Lavans wordt vormgegeven met het thema: Lavans in Balans. ‘Lavans in Balans’ staat voor het evenwicht tussen wat de medewerker kan bieden (persoonlijke omstandigheden) en wat we als bedrijf nu en in de toekomst nodig hebben (werkomstandigheden). Hierbij hebben we een balans op diverse niveaus gedefinieerd. Met de balans focussen we niet zozeer op dit moment, maar wordt vooral gekeken naar de lange termijn.

Gezondheid en Competenties

Graag behandel ik in deze blog de eerste twee niveaus van de balans: Gezondheid en Competenties. De laatste jaren is het bewustzijn van het belang van deze gebieden gegroeid. Inmiddels zijn er al vele organisaties die behoorlijk actief aandacht besteden aan gezondheid en competenties van het personeel. Ter inspiratie een aantal voorbeelden van hoe wij invulling geven aan deze thema’s.

Gezondheid en persoonlijke omstandigheden

Vele factoren hebben een groot effect op de gezondheid van een medewerker. Hoewel je op sommige factoren van geen enkele invloed kan zijn, kun je als werkgever toch een groot aantal factoren wél (helpen) beïnvloeden.

BRAVO

Ook bij Lavans kennen we de BRAVO-thema’s (Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning). Samen met onze medewerkers zijn deze thema’s besproken en hebben we hierop verschillende leuke acties ontwikkeld. 

Mindfullness

Veel verzuim is het gevolg van psychisch oorzaken, vaak ook gelegen buiten de werksfeer. Om de medewerker psychisch te ondersteunen bieden we Mindfullness trainingen aan (op vrijwillige basis uiteraard). Ook individuele coaching wordt met grote regelmaat ingezet om de medewerkers weerbaar te houden.


- BRAVO thema: multiculturele proeverij met collega's 

Voorbeelden BRAVO-thema’s:

  • Vergoeding abonnement op sportvereniging
  • Fysiotherapeut op het werk aanwezig voor preventieve en curatieve handelingen.
  • Ondersteuning bij stoppen met roken. (acupunctuur)
  • Kookworkshop voor gezonde voeding.
  • Multiculturele proeverij
  • Mindfulness trainingen (individueel en groep)

Gezondheid en werkomstandigheden

Dat gezondheid wordt afgezet tegen werkomgeving vinden wij een logische verbinding. Met een grote groep ouder wordende medewerkers wordt ergonomie nóg belangrijker.

Aanpassingen service

Vooral onze servicemedewerkers verrichten dagelijks fysiek zwaarder werk. Het intensieve werk wordt minder zwaar als je tijdig maatregelen neemt. Samen met onze servicemedewerkers kijken we naar de mogelijkheden van duurzame inzetbaarheid binnen hun rol. Kortere serviceroutes en vervanging van onze servicewagens door lichtere voertuigen zijn hier een praktisch voorbeeld van.

Sensoren in bedrijfskleding

Ook in onze productie wordt veel fysieke arbeid verricht. Met sensoren in bedrijfskleding meten we hoe vaak een werknemer welke bewegingen heeft gemaakt om zijn werk te verrichten. Hierbij wordt ook blootstelling aan fijnstof en geluid exact in kaart gebracht. De medewerker wordt hierover met een app persoonlijk geïnformeerd.

Competenties

Wij vinden het belangrijk medewerkers te laten na denken over de vraag: in hoeverre heb je persoonlijk (op lange termijn) de kennis en vaardigheden om jouw (nieuwe) werkzaamheden te kunnen blijven uitvoeren? De wereld verandert in hoog tempo en hier moet je als organisatie en individu op blijven ontwikkelen. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werknemer én bedrijf.

Leve(n) lang leren

Met onze aanpak ‘Visie zonder grenzen’ en ‘Leve(n) lang leren’ hebben we met onze gehele organisatie, gezamenlijk onderzocht welke werkzaamheden gaan vervallen en welke nieuwe werkzaamheden, die waarde toevoegen aan de klant, hiervoor in plaats komen.

We hebben niet vastgehouden aan functies en functieprofielen, maar juist sterk gedacht in taken. Een functie bestaat uit een optelsom van meerdere taken. Wij vinden dat taken zoveel mogelijk dienen aan te sluiten bij de capaciteiten en ambities van de individuele medewerker.

Ontwikkelen

Lavans stimuleert medewerkers zich te blijven ontwikkelen om zo aantrekkelijk te blijven als medewerker. Ontwikkeling bestaat deels uit scholing, opleiding en begeleiding (in de vorm van workshops of mentorschap). Daarnaast vragen wij iedere medewerker twee keer per jaar stage te lopen (intern of extern). Dat zorgt niet alleen voor kennisoverdracht maar vooral ook voor onderling begrip.

Aan de slag met competenties:

  • Kennis ontwikkeling door (interne) opleiding en stages
  • Bespreek tijdig toekomstige ontwikkelingen en gevolgen voor de werkzaamheden
  • Ontwikkeling in kleine stapjes ipv grootse vernieuwingen bevordert acceptatie

Duurzame inzetbaarheid, meer weten?

In mijn volgende blog zal ik de noodzaak en onze acties met betrekking tot de balans op het gebied van ‘normen en waarden’ en ‘doelen en missie’ verder toelichten.

Tot die tijd meer weten over duurzame inzetbaarheid?

Neem contact op met Piet Heerkens

Ga naar LinkedIn