Duurzaam van binnenuit

Als familiebedrijf denken we van nature in generaties. Momenteel doet de vierde generatie haar intrede in ons bedrijf. Om de familietraditie voort te zetten, moeten én willen we zorgvuldig omgaan met onze mensen en de planeet waarop wij leven.

Duurzaam zijn we bij Lavans van binnenuit: uit ons hart, onze mensen, onze passie. Op alle mogelijke manieren informeren en inspireren we onze medewerkers over en voor onze duurzame ambities. Hun betrokkenheid en motivatie zijn de motor achter onze inspanningen. Samen maken we de meeste impact.

Van 'papieren duurzaamheid' wordt niemand beter

Bij Lavans praten we niet graag over duurzaamheid. Veel liever steken we de handen uit de mouwen om het écht te laten gebeuren. Voor degene die niet in de mogelijkheid zijn om een kijkje te komen nemen in onze wasserij, schreven we onze duurzame missie op. Lees hier ons complete verhaal (met uitgebreide toelichting). Heb je geen zin of tijd om je in alle details te verdiepen? Scroll dan naar beneden voor een samenvatting.

Onze initiatieven op het gebied van duurzaamheid

Uitgebreide toelichting

Circulair

Lavans wast én verhuurt bedrijfskleding. Wat op zichzelf al een circulair proces is. Daarnaast nemen we steeds vaker ook ontwerp en productie in eigen hand. Hierdoor hebben we maximale invloed op wat er met het textiel gebeurt.

Als bedrijf staan we persoonlijk garant voor een zo lang mogelijke levensduur door:

 • Continue innovatie in ontwerp en grondstofkeuze;
 • Gedegen onderhoud tijdens gebruik;
 • Veelvuldig hergebruik;
 • Toenemende recycling na de gebruiksfase.
   
Lees ons uitgebreide verhaal

Recyclen

Aan het einde van de levensduur mogen de kostbare grondstoffen die erin verwerkt zijn niet verloren gaan. Daarom zoeken we voortdurend naar manieren voor hergebruik van onze textiele producten. Wereldwijd wordt slechts 1 à 2 % van al het gebruikte textiel hergebruikt. Dat moet en kan echt beter. Lavans werkt samen met diverse onderzoeksinstituten en partners om nieuwe manieren voor recycling te ontwikkelen,

Op naar 25% in 2025

In 2025 moet een kwart van het door ons ingekochte textiel uit gerecycled materiaal (gebruikt textiel) bestaan. Onze eigen textiele producten worden onder andere hergebruikt door ze te verwerken tot (ruil)poetsdoeken, die we vervolgens weer verhuren en wassen.

Ketenverantwoordelijkheid

Onze verantwoordelijkheid stopt niet bij de grenzen van ons businessmodel. Wij denken daarom ook na over manieren om afvalstromen in de rest van de keten te verminderen. Dat doen we in samenwerking met leveranciers, afnemers, opleidings- en onderzoeksinstellingen.

Hier komt een buttontekst

Energie en warmtehuishouding

Wij streven naar een efficiënte warmtehuishouding. Ons proceswater wordt opgewarmd met het hoogst mogelijke energierendement, bij een zo laag mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen. Dat bereiken we onder andere door:

 • Een stoomloos wasproces;
 • Optimale warmteterugwinning;
 • Gebruik van zonnewarmte;
 • Fosfaatvrij wassen op lage temperatuur.

Energiereductie

In de periode 2010-2020 hebben we ons totale energieverbruik met 70% verminderd naar 18,9 TJ in 2019. Hiervan wekken we 10% zelf duurzaam op.

Anderen inspireren

Erkenning en waardering voor onze energiebesparende maatregelen kregen we via diverse prijzen vanuit de branche: FTN en CINET, de Innovatieprijs (2013) en Energieprijs (2014). In 2016 waren we het op één na beste wasserijbedrijf ter wereld. Maar het meest trots zijn we op het feit dat we zo veel collega-bedrijven hebben mogen ontvangen en inspireren.

Over onze dienstverlening

CO2-neutraal

In 2015 stelden we onszelf het doel om in 2020 een CO2-neutraal (was)proces te hebben. Dat doel hebben we behaald. • 10% van onze energiebehoefte wekken we zelf op met de zonnepanelen en zonnecollectoren op ons dak; • Het overige kopen we in als 100% Nederlandse windenergie; • Het gas dat we verbruiken, wordt volledig gecompenseerd.

Transport

Ook op het gebied van transport en vervoer willen we CO2-neutraal zijn. Hiervoor zijn we afhankelijk van ketensamenwerking en de mogelijkheden die toeleveranciers ons bieden. Onze inspanningen op dit gebied:

 • Elektrisch rijden: 6% van ons totale wagenpark en 25% van onze personenauto’s is elektrisch. Met alternatieven zoals LNG, aardgas en biodiesel, gaan we dit opschroeven naar 25% in 2025.
 • Route-optimalisatie en gecombineerd transport van goederen. We brengen de bezorgfrequentie omlaag (minder ritten) en stappen gefaseerd over naar kleinere bezorgvoertuigen, waarvoor meer duurzame opties in de markt zijn.
 • CO2-compensatie voor brandstof. Elke door ons afgenomen liter brandstof wordt via onze brandstofleverancier gecompenseerd.

Nieuwe doelstelling: uitstoot verminderen

Energieneutraal zijn is mooi, maar geen reden om achterover te leunen. Het volgende doel is onze werkelijke uitstoot verder omlaag brengen. Niet compenseren maar neutraliseren. Lavans zoekt voortdurend naar werkelijk duurzame innovaties en oplossingen.

Nieuwsbericht: CO2-neutraal en nog lang niet tevreden

Schoon water zonder microplastics

Ons proceswater is afkomstig uit eigen bron. Het wordt uit vanaf 80 rechtstreeks onder de wasserij opgepompt, zodat we geen grondwater aan de bodem hoeven te onttrekken.

Het water komt schoon uit de grond. Wij zorgen ervoor dat het de wasserij ook weer schoon verlaat. Hiervoor filteren we ons proceswater op onder andere microplastic deeltjes kleiner dan 5000 micrometer (µm). Het gefilterde water gaat vervolgens naar buffers (voor hergebruik in andere wasprocessen) of naar de centrale opvang- en meetput voor het riool.

Duurzaam gebouw

Onze moderne wasserij (2019) heeft de hoogst mogelijke duurzaamheidsklasse: BREEAM Outstanding. Dit certificaat heeft betrekking op de complete technische infrastructuur van het gebouw; van verwarming en watermanagement tot en met klimaatbeheersing en gasaansluiting.

In en om onze wasserij komen we op alle mogelijke manieren tegemoet aan de behoeftes van mens en omgeving. Denk aan:

 • Duurzaam materiaalgebruik
 • Een aangenaam binnenklimaat (licht, temperatuur)
 • Een ecologische bedrijfstuin met insectenvriendelijke beplanting, insectenhotel en vogelhuisjes. 

Verder lezen