ISO 9001 én
ISO 14001 gecertificeerd

Jaar in jaar uit zijn we wekelijks in de weer met 200.000 producten. Voor ieder product geldt hetzelfde: bezorgen, ophalen, inspecteren, onderhouden, registreren, sorteren en inpakken. Dit vraagt om een efficiënte en deskundige manier van werken. Om te borgen dat we onze procedures goed beschreven hebben én deze ook worden nageleefd, gebruiken wij het ISO 9001-kwaliteitssysteem. Een kwaliteitssysteem met extra aandacht voor hygiëne en klanttevredenheid.

Twee keer per jaar duikt het twaalfkoppig auditteam de organisatie in om te kijken of de werkmethodes die we met elkaar hebben afgesproken daadwerkelijk worden uitgevoerd en nog steeds actueel zijn. Zo blijven we scherp, innovatief en vakkundig.

ISO 14001

Wij vinden niet alleen kwaliteit belangrijk, maar ook milieuzorg. Dat we willen weten hoe we elke dag weer op de best mogelijke manier met het milieu om kunnen gaan, zit in onze genen. We hebben onze bedrijfsprocessen laten auditen door TÜV, conform aan ISO 14001. Een milieumanagementsysteem dat zich richt op het beheersen en verbeteren van prestaties op het gebied van milieuzorg. Hierbij worden we getoetst op het voldoen aan wet- en regelgeving, het beheersen van milieurisico’s en het streven naar permanente verbetering van de milieuprestaties. Met trots kunnen we zeggen, dat we bij de audit in het voorjaar van 2024 –zonder tekortkomingen- wederom zijn gecertificeerd. 

Vragen over ons kwaliteitssysteem kun je stellen via info@lavans.nl

Download hier de ISO certificaten

ISO 14001