Hercertificering  ISO 9001 en 14001.

Geplaatst op 05-07-2016

Vanaf deze maand gaat het nieuwe certificaat ISO 9001 en 14001 in. Internationale normeringen waarvan wij het belangrijk vinden om hieraan te voldoen. Maar waarom vinden we deze certificeringen zo belangrijk en wat hebben onze klanten hieraan? We vroegen het Willy Vlemmings, productieleider bij Lavans.

Wat betekent de hercertificering voor Lavans?

Willy: “Voor ons is de periode van hercertificering een controlemoment om te zien of onze bedrijfsprocessen goed zijn ingericht en dat alles verloopt zoals het zou moeten verlopen. Met ISO 9001 kunnen we beoordelen of we voldoen aan eisen uit wetgeving, maar ook aan die van klanten.”

Waarvoor staat het ISO 14001 certificaat?

Willy: “ISO 14001 is het milieucertificaat, waarmee we kunnen aantonen dat we voldoen aan de (inter)nationale milieuwetgeving. Voor deze normering hebben we een milieumanagementsysteem opgezet, zodat we onze prestaties op het gebied van milieu kunnen monitoren en verbeteren.”

De nieuwe versie ISO 14001 is uitgebreider. Wat is er anders?

Willy legt uit: “De oude ISO 14001 beschreef het milieumanagementsysteem slechts vanuit het oogpunt van Lavans. De vernieuwde normering gaat ook om de verwachtingen en eisen van belanghebbenden zoals werknemers, klanten en leveranciers. Daarnaast zijn factoren zoals de bedrijfscultuur, de kennis en kunde en de huisvesting ook belangrijke bepalers voor het behalen van de normering.”

Wat betekent de hercertificering voor onze klanten?

Willy: “Klanten doen graag zaken met bedrijven die op de juiste manier gecertificeerd zijn. Het komt zelfs regelmatig voor dat ze dit van ons eisen als leverancier. Met de hercertificering kunnen we een positief signaal afgeven en zonder het aan onze klanten uit te leggen, laten weten dat we onze bedrijfsprocessen goed hebben ingericht.”