Lean & Green Award
als stap naar CO2 neutraal

De afgelopen jaren zijn we erin geslaagd om 60% van onze CO2 uitstoot te reduceren. Toch zijn we er nog niet. Met de uiteindelijke ambitie om in 2020 CO2 neutraal te worden, moeten we nieuwe plannen maken.

Het volgende initiatief, is het streven om de komende 3 jaar opnieuw 20% CO2 te reduceren m.b.t. transport. Om deze stap te zetten, hebben we samen met Connekt een plan van aanpak opgesteld, waarin we een aantal inspanningen en maatregelen hebben omschreven. Na goedkeuring van het plan door TNO, hebben we eind maart de Lean & Green Personal Mobility Award in ontvangst genomen. De award symboliseert dat een organisatie actief is met het reduceren van CO2.

Wat is Lean and Green?

Lean and Green is een stimuleringsprogramma voor bedrijven en overheid dat wordt uitgevoerd door Connekt. Het stimuleert organisaties om te groeien naar een hoger duurzaamheidsniveau, door maatregelen te nemen die niet alleen kostenbesparingen opleveren, maar gelijktijdig milieubelasting reduceren.

Als een organisatie met een Plan van Aanpak kan aantonen dat zij 20% CO2-reductie kan behalen in vijf jaar tijd, komt zij in aanmerking voor de Lean and Green Award. Organisaties die hun 20% CO2-doelstelling daadwerkelijk hebben gerealiseerd, ontvangen de Lean and Green Star als symbool voor het bereiken van hun Lean and Green ambitie. Met Lean and Green laten organisaties zien dat zij zich actief inspannen om hun mobiliteitsproces duurzamer te maken. En dat is iets om trots op te zijn.

Bron: lean-green.nl

 

Neem contact op