Genormeerde kleding  optimaal ingezet

Geplaatst op 29-04-2021 door Expert | Veilig werken

Maximale levensduur inclusief garantie

Over het belang van veiligheidskleding is iedereen het eens: de drager moet te allen tijde op de beschermende eigenschappen kunnen vertrouwen. Veiligheid van de drager staat voorop. Maar dat neemt niet weg dat we, ook bij deze kleding, efficiënt willen omgaan met kosten en grondstoffen.  

De eigenschappen van veiligheidskleding hangen nauw samen met het materiaal (doek) waarvan de kleding gemaakt wordt. Om elk risico uit te sluiten, wordt een standaard looptijd aangehouden. Deze is hoofdzakelijk gebaseerd op het advies van de doek-fabrikant ten aanzien van het maximale aantal wasbeurten. Is dat aantal bereikt, dan wordt het kledingstuk afgeschreven en krijgt de drager nieuwe kleding. 

Slijtage is echter niet alleen afhankelijk van het aantal wasbeurten, maar ook van de gebruiksomstandigheden. Zo maakt het voor een lasoverall veel verschil of de drager hele dagen last, of slechts af en toe. De levensduur van genormeerde kleding wordt daardoor vaak niet optimaal benut. 

Om verspilling tegen te gaan zonder enig risico voor de drager, besloot Lavans de werkelijke levensduur van genormeerde kleding te onderzoeken.  

Onderzoek levensduur genormeerde kleding

Dit onderzoek werd uitgevoerd door Nahid Nishad, student Innovative Textile Development aan de Saxion Hogeschool in Enschede. Hij onderzocht van negen soorten doek hoe de normering zich houdt tijdens het dragen en wassen. Ook onderzocht hij hoe de kleding vervolgens hergebruikt kan worden.  

Met de resultaten van het onderzoek kan Lavans klanten in de toekomst betrouwbare informatie geven over de beschermende eigenschappen van genormeerde kleding, gebaseerd op data in plaats van standaarden. Uit de onderzoeksdata kan een voorspellende waarde worden afgeleid: hoe lang gaat dit kledingstuk nog veilig mee?  

Volledig benutten levensduur

In zijn conclusies pleit Nahid voor de ontwikkeling van een ​​inspectiesysteem voor functionele eigenschappen van gecertificeerde werkkleding op basis van CE-normen. Dankzij het onderzoek van Nahid kan in de nabije toekomst de functionele levensduur van genormeerde kleding volledig worden benut. Dit leidt tot optimaal gebruik van grondstoffen en lagere kosten voor de klant.  

Meer informatie over bedrijfskleding?