Nieuw cao: 
minst betaalden de dupe

Geplaatst op 22-04-2024 door Piet Heerkens

We hebben een nieuwe cao! Afgelopen vrijdag werden we blij verrast met het nieuws dat er voor onze branche een nieuwe cao is afgesloten. Maar daar is dan ook alles mee gezegd. Ik heb geen mening over de hoogte van het zwaarbevochten cao-akkoord (4,5% per 1 januari 2024 en 3,6% per 1 januari 2025 = 8,1%). Dit is wat werknemersorganisaties FNV, CNV en werkgeversorganisatie FTN na maanden onderhandelen, vele stakingen en nog meer verslechterde arbeidsrelaties bereikt hebben. 

Scheefgroei

Waar ik wel een mening over heb, is het toenemende inkomensverschil. De verhoging van het cao-loon in de laagste schaal bedraagt €2.300,- per jaar. Stel, iemand verdient €113.000,-, dan bedraagt de verhoging €9.200,- per jaar. Het inkomensverschil neemt daardoor toe met €6.900,-. Dat is 22% van wat de laagste salarisschaal verdient! Ik vind het jammer dat de FNV en CNV hun eigen beleidsuitgangspunten 'centen in plaats van procenten’ niet hebben kunnen waarmaken. Dat er ontevredenheid is over het salaris bij de laagstbetaalden, begrijp ik. Dat met de procentuele verhoging het inkomensverschil nog verder toeneemt, vind ik een betreurenswaardig gevolg van korte-termijngewin. 

Niet alleen de duur van de nieuwe cao is dus voor een korte termijn, maar vooral ook de ondoordachte toename van de inkomensverschillen die ermee ontstaat. Van een collectief is steeds minder sprake. Hadden wij dit niet eerder kunnen aangeven dan nu, nadat de cao is afgesloten? Jazeker! Dat hebben we zowel gedaan tijdens de vele bezoeken die FNV bij ons bedrijf heeft afgelegd als tijdens de ledenvergaderingen van branchevereniging FTN. Maar een verhoging waarmee de sociale verhoudingen niet nog verder uit de hand lopen en scheefgroei in de maatschappij wordt voorkomen, is blijkbaar moeilijk te bevatten. Óf niet te verkopen aan met name het welgestelde gedeelte van de achterban.  

We hopen dat deze ontwikkeling bij de volgende cao niet nog verder uit de hand loopt, en dat we samen met alle partijen kunnen toewerken naar een sociale cao door loonsverhoging van centen in plaats van procenten. 

Piet Heerkens,
Directeur Lavans Hoofdfoto: Photo by Mathieu Stern on Unsplash