Circulaire economie 
& klimaatverandering

Wat ons betreft zou elk bedrijf zich maximaal moeten inspannen om zo duurzaam mogelijk te produceren door zuinig om te gaan met energie, grondstoffen én mensen. Wij doen wat we kunnen om onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden. Dat betekent dat we zo min mogelijk verbruiken en zo veel mogelijk recyclen met behoud van kwaliteit. Zeker niet de makkelijkste weg, maar wel de enige juiste.

Continu op zoek naar verbetering

In alles wat we doen bij Lavans houden we het klimaat in ons achterhoofd. We denken altijd in oplossingen en weten dat we goed op weg zijn. Toch zijn we nog lang niet tevreden en blijven we continu op zoek naar nieuwe duurzame uitvindingen.

         

Een greep uit onze duurzame collectie tot nu toe:

1. Duurzaam gebouw

Onze wasserij is sinds 2019 gevestigd in één van de meest duurzame bedrijfspanden van Nederland. Het is zo ontworpen en gebouwd dat de impact op het milieu zo klein mogelijk is. Niet alleen tijdens het gebruik maar ook tijdens de bouwfase. Overal is rekening mee gehouden.

BREEAM Outstanding

Onze hoofdvestiging draagt het keurmerk BREEAM outstanding. Dat wil zeggen dat we de maximale score hebben behaald op de verschillende onderdelen waarop het pand beoordeeld is, onder andere: energie, gezondheid, materialen, vervuiling, afval en water. Daar zijn we supertrots op! 

Met de bouw van dit pand hebben we alle kansen benut om onze milieu-impact zo klein mogelijk te maken.  

Lees hier meer over ons duurzame gebouw

2. Duurzaam wasproces

In onze hypermoderne wasserij gaan we zuinig om met water en energie. Ook proberen we het gebruik van chemie en eenmalig plastic tot een minimum te beperken.

Hiervoor hebben we tot nu toe de volgende oplossingen gevonden:

 • Warmte van mangels, drogers en wasmachines wordt gebruikt om waswater voor te verwarmen. 
 • Van het waswater wordt 70% hergebruikt. Bijvoorbeeld: met spoelwater van het ene wasproces doen we de voorwas van een ander wasproces. Voor zwaar vervuilde was is ons waterverbruik ongeveer 7,8 liter/kg. Een huishoud-wasmachine heeft hier al gauw 60 liter/kg verbruik voor nodig! 
 • We wassen op lage temperaturen en gebruiken daarvoor hoogwaardige, ecologisch verantwoorde wasmiddelen. In vaktermen wordt dit ‘cool chemistry’ genoemd.  
 • Afvalwater dat van bepaalde wasprocessen naar het riool gaat, wordt eerst gefilterd.  Hiervoor is een speciaal microplastic filter geïnstalleerd dat maar liefst 99% van alle microplastics uit het afvalwater haalt. Dit is echt uniek! 
 • We gebruiken infraroodstraling om de temperatuur van het wasgoed te monitoren. Daarmee voorkomen we dat het wasgoed te heet wordt, wat energieverspilling zou betekenen én slecht is voor het textiel.  
 • We gebruiken zo min mogelijk eenmalig plastic. Schone kleding wordt bijvoorbeeld vervoerd in containers met containerhoezen eroverheen, zodat het niet apart hoeft te worden verpakt. Hierover gaan we actief in gesprek met onze klanten.  

3. CO2-neutraal

Lavans is sinds eind 2020 volledig CO2-neutraal! CO2-neutraal is mooi, maar we zijn nog niet tevreden. We blijven ons best doen onze uitstoot te verminderen. Waar dat (nog) niet kan, kiezen we voor compenseren. Daar betrekken we iedereen bij, ook medewerkers en klanten. Door samen te werken vergroten we onze impact.

Duurzaam transport 

Ook op het gebied van transport en vervoer streven we ernaar CO2-neutraal te zijn. Hierin zijn we afhankelijk van ketensamenwerking en de mogelijkheden die toeleveranciers ons bieden. Onze inspanningen op dit gebied:

 • Het ultieme doel vanuit Lavans is ‘zero emission’, oftewel: transport zonder CO2-uitstoot. Dat is nu om verschillende redenen nog niet haalbaar, maar we blijven stappen zetten om dichter bij ons doel te komen. Momenteel is 6% van ons totale wagenpark elektrisch. Zoom je in op onze personenauto’s dan gaat het om 25%. Dat aandeel willen we, samen met alternatieven zoals LNG, aardgas en biodiesel, opschroeven naar 25% in 2025.
 • Route-optimalisatie en gecombineerd transport van goederen. Door slimme keuzes, zoals het verhogen van het aantal ingezette producten per klant, kan de bezorgfrequentie omlaag en daarmee het aantal ritten. Ook stappen we gefaseerd over naar kleinere bezorgvoertuigen waarvoor meer duurzame opties in de markt zijn. Sinds maart 2022 rijden we uitsluitend in bakwagens met een Euro6-motor: de hoogste normering voor fossiele brandstoffen. Hierdoor is onze uitstoot sterk gedaald.
 • CO2-compensatie voor brandstof. Vanaf het vierde kwartaal 2020 compenseren we elke afgenomen liter brandstof. Onze brandstofleverancier stelt hiervoor certificaten ter beschikking.
 • Binnen Lavans kiezen we bewust voor een jong wagenpark. Een vrachtwagen wordt na ongeveer 7 jaar vervangen, zodat we optimaal gebruik maken van alle milieubesparend innovaties op het gebied van transport.            

4. Energie en warmtehuishouding

Wassen vergt onder meer warmte en water. Een efficiënte warmtehuishouding is een belangrijk streven binnen onze wasserij. Het proceswater wordt dan ook opgewarmd met het hoogst mogelijke energierendement, bij een zo laag mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen.

Dat bereiken we onder andere door:

 • Een stoomloos wasproces: de stoomketels en installatie van decentrale warmte-opwekking bij de warmteverbruikers (machines) zijn opgeheven.
 • Warmteterugwinning bij warmteverbruikers zoals mangels, drogers, wasmachines en riolering.
 • Gebruik van zonnewarmte om het proceswater op te warmen.
 • Fosfaatvrij wassen op lage temperatuur. Gezien de vervuilingsgraad die wij behandelen is fosfaatvrij wassen op zich al innovatief. Normaal gezien wordt dit gecompenseerd door een hogere wastemperatuur, maar dankzij ons uitgekiende wasproces is dat niet nodig.

5. Circulair

Zorgvuldig omgaan met grondstoffen, dat vinden we bij Lavans heel vanzelfsprekend. Sterker nog: we doen niet anders. Wassen is immers het oudste circulaire productieproces ter wereld. In ons huidige businessmodel wassen we niet alleen, maar verhuren we de kleding ook. Dat doen we inmiddels al zo’n 60 jaar. Grondstoffen opnieuw gebruiken is dan ook de kern van onze dienstverlening, maar natuurlijk gaan we veel verder dan dat.

Duurzaam produceren  

We verhuren bedrijfskleding inclusief onderhoud (wassen, repareren). Daarmee zijn we zelf eigenaar van de kleding en hebben we maximale invloed op wat er met het textiel gebeurt. Natuurlijk kiezen we hierbij voor duurzame opties. Sinds 2019 produceren we een deel van onze kleding zelf. Hiervoor hebben we een eigen atelier in Noord-Macedonië. We staan persoonlijk garant voor ontwerp en productie, en dus voor een zo lang mogelijke levensduur.

 • Continue innovatie in ontwerp en grondstofkeuze
 • Gedegen onderhoud tijdens gebruik
 • Veelvuldig hergebruik
 • Toenemende recycling na de gebruiksfase

R-ladder

Om de mate van circulariteit aan te geven, maken we gebruik van het R-model. Dit model beschrijft zes strategieën voor circulair ondernemen. Hoe hoger een strategie op de R-Ladder staat, hoe circulairder deze is. De kern van ons productieproces valt onder R3 en R4, re-use en repair: kleding wassen en repareren voor optimaal hergebruik. Maar onze inspanningen richten zich op alle niveaus van dit model. Niet alleen in onze eigen processen maar ook bij die van leveranciers en klanten. Duurzaam produceren doen we met elkaar! 

Lees hier meer over onze inzet van de R-ladder

6. Recyclen

Hoe duurzaam ook, ooit raakt een kledingstuk ‘op’. Om te voorkomen dat kostbare grondstoffen verloren gaan, zoeken we voortdurend naar manieren voor hergebruik. Het recyclen van textiel staat wereldwijd nog in de kinderschoenen. Slechts 1 à 2 % van het gebruikte textiel wordt op dit moment hergebruikt.

Om dit te verbeteren, werkt Lavans samen met diverse onderzoeksinstituten en partners. We zijn inmiddels betrokken bij verschillende initiatieven, zoals:

 • We onderzoeken de mogelijkheden om niet alleen monovezels (zoals katoen of polyester), maar ook mengvezels (zoals polyester/katoen) van elkaar te scheiden en terug te winnen.
 • Een samenwerkingsproject circulaire denim en polyester voor werkkleding.

Opnieuw benutten 

Ons doel: in 2025 moet 25% van het door ons ingekochte textiel uit gerecycled materiaal  bestaan. Let wel: gerecycled textiel. Dus geen oud polyester, zoals PET-flessen, aangezien de recyclemogelijkheden hiervan niet persé duurzaam zijn. Natuurlijk stopt het niet bij de grenzen van ons businessmodel. Wij denken ook na over manieren om afvalstromen te verminderen in de rest van de keten. Daarvoor werken we graag samen met leveranciers, afnemers, opleidings- en onderzoeksinstellingen. Voor het recyclen van onze textielproducten werken we aan een cascademodel. Afgeschreven textiel van hoogwaardige en kritische producten, zoals (veiligheids)kleding, wordt benut in situaties waarvoor een hergebruikte kwaliteit prima voldoet.  

 • Onze ruilpoetsdoek bestaat voor ruim 70% uit hergebruikt textiel van oude handdoeken en kledingstukken. 
 • Van de nog bruikbare delen van oude schoonloopmatten maken we kleinere schoonloopmatten.  

7. Duurzaam ondernemen:onze bijdrage aan de maatschappij

Als leverancier, werkgever én klant staat Lavans midden in de maatschappij. We willen van waarde zijn voor de samenleving en investeren daarom ook op sociaal vlak in de wereld om ons heen. Dát is voor ons succesvol maatschappelijk ondernemen.

Ons steentje bijdragen 

Onze maatschappelijke initiatieven kleuren zich door diversiteit. Van een erkend leerbedrijf zijn, het ondersteunen van mooie maatschappelijke initiatieven tot het geven van rondleidingen in ons pand: we zijn van alle markten thuis en zetten ons hier 200% voor in. Daarnaast werken we niet alleen voor ons eigen succes, maar dragen we ook graag bij aan succes van anderen. Het is een wisselwerking. Door samen op te trekken met andere ondernemers, kennis te delen en ervaring uit te wisselen, houden we onze kennis op peil en helpen we elkaar verder.

Lees meer over onze bijdrage aan de maatschappij