Certificaten als kwaliteitskeurmerk

Kwaliteit en hygiëne, logisch!

Het leveren van uitstekende kwaliteit is voor ons een vanzelfsprekendheid. Als klant van Lavans mag je verwachten dat onze geleverde producten altijd voldoen aan de met jou overeengekomen hygiëne- en kwaliteitseisen.

Borging door kwaliteitssysteem

Goed doordachte werkmethodes in onze productie en logistiek, zijn de basis voor deze hoge kwaliteit. We werken systematisch, maar innovatief en hanteren methodieken om te kunnen voldoen aan de hygiënenormen. Om te borgen dat processen verlopen zoals gepland en voldoen aan de vastgestelde eisen, werken we volgens het kwaliteitssysteem ISO 9001, aangevuld met de hygiënenorm NEN-EN 14065.

Ook klant worden van Lavans?

Neem contact op