5 tips voor veiligheid
en gezondheid op het werk

Geplaatst op 28-04-2017 door Expert | Voedselveilig- en hygiënisch werken

Vandaag is het ‘Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het werk’. Volgens schattingen van de International Labour Organisation (ILO) overlijden er dagelijks maar liefst 6000 mensen door bedrijfsongevallen of beroepsziekten. Een aantal dat aanzienlijk terug gebracht moet worden! Daarom besteed ILO jaarlijks op 28 april aandacht aan een veilige en gezonde werkplek voor iedereen.

Een zeer belangrijk thema dat aandacht verdient, vinden wij bij Lavans. Daarom geven wij 5 tips voor een gezonde en veilige werkomgeving.

1. Inventariseer periodiek alle arbeidsrisico’s

Wat zijn de gevaren op de werkvloer? Voldoet alles aan de gestelde veiligheidseisen? Wat kan er gebeuren en hoe vaak krijgen medewerkers met deze risico’s te maken? Beoordeel aan de hand van een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) hoe veilig de volledige werkomgeving is. Maak een plan van aanpak en los de risico’s gestructureerd op. Je RI&E is pas compleet als je ook regelmatig evalueert, de status van alle aan te pakken risico’s controleert én eventueel nieuwe risico’s signaleert.

2. Een veilige omgeving creëer je samen

Gezondheid en veiligheid is niet alleen de verantwoordelijkheid van werkgever, maar ook van werknemer. Stel een aantal ‘experts’ aan, die helpen de gezondheid en veiligheid in het bedrijf te waarborgen, zoals:

  • Preventiemedewerkers – signaleren risico’s en gaan er actief mee aan de slag.
  • Bedrijfshulpverleners – bieden hulp in noodsituaties
  • Vertrouwenspersoon – meldpunt voor ongewenst gedrag
  • Bedrijfsopvangteams – opvang na (traumatische) gebeurtenissen

3. Biedt de juiste bescherming met veiligheidskleding

Genormeerde veiligheidskleding biedt medewerkers bescherming tegen de gevaren van allerlei werkzaamheden zoals lasspatten of vloeibare chemicaliën.

Wij kunnen jullie ontzien in het beheer van bedrijfskleding. Met interne controles en een aangepast wasproces, zorgen wij voor het behoud van de beschermende eigenschappen van veiligheidskleding. Zo garanderen we dat werkkleding genormeerd blijft en kun jij ervan uitgaan dat medewerkers altijd juist beschermd zijn tijdens hun werkzaamheden.

4. Gezond bewegen met sensoren in bedrijfskleding

Hoewel het nog in de kinderschoenen staat, is het tegenwoordig mogelijk bedrijfskleding uit te rusten met sensoren die waarschuwt als je verkeerde bewegingen maakt tijdens het werk. Meer weten? Een tijdje terug dienden wij als pilotbedrijf voor kleding met senoren.

5. Goede toilethygiëne draagt bij aan gezondheid

Virussen verspreiden zich erg snel, vooral in bedrijven. Met het gevolg dat medewerkers dagen thuis zitten met een flinke griep. Niet goed handen wassen en/of drogen is één van de boosdoeners. Daarom faciliteren wij in complete sanitaire oplossingen. Met een ruim assortiment zeepdispensers en handdoekautomaten voorzien we iedere sanitaire ruimte van de juiste apparatuur.

Hoe veilig en gezond is jullie bedrijf?

Wil je meer weten over het toepassen van bovenstaande tips of zien wat we voor jullie kunnen betekenen? We komen graag vrijblijvend langs voor een adviesgesprek.

 

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

Neem contact met ons op

contact opnemen